SISTEMI ZA GAŠENJE POŽARA INERGENOM


- Inergen je sredstvo za gašenje požara koje prekida proces gorenja na taj način što ispunjava štićeni prostor, istiskuju vazduh i na taj način menja kvantitet gasa u prostoriji. Inergen smanjuje količinu kiseonika ispod 15%, do nivoa na kojem zapaljiv materijal ne može da gori, istovremeno povećavajući prisustvo ugljen dioksida u rasponu od 2,5% do 4,5%, tako da omogućava čovekovo disanje. Optimalni rezultati gašenje požara se postižu kada je koncentracija kiseonika u prostorijama koje se štite u opsegu od 12% do 14%, a koncentracija ugljen dioksida između 3% i 5%.

- Inergen se naročito primenjuje za zaštitu: kompjuterske opreme, komandnih prostorija, elektronske opreme, trafo stanica, arhiva, muzeja i sl.

- Inergen je čisto sredstvo za gašenje koje ne ostavlja tragove, nije korozivano i električno provodivo.

- Inergen se skladišti u velikim bocama pod pritiskom od 300 bari. Pritisak posle ventila boce pada na 200 bari, a posle regulatora na izlazu iz kolektorske cevi pada na manje od 60 bari. Sistem sa inergenom se može koristiti za višezonsko gašenje u različitim prostorijama. Boce mogu biti udaljene i do 100 m od prostorija koje se štite od požara, a preporučljivo je da boce budu u posebnoj prostoriji.

Aktiviranje sistema može da se vrši:
- automatski, putem centrale, sa dvojnom zavisnošću aktiviranja zona javljanja, vremena kašnjenja i mogućnosti blokiranja gašenja požara
- poluatomatski, preko prekidača za aktiviranje gašenja
- ručno, preko ručnog aktivatora, direktno na boci sa gasom


 
 

  BOCE


Proizvodi
 
 

OPREMA


Proizvodi
 
 

FITING (LBS)


Proizvodi
 
 

DRŽAČI CEVI


Proizvodi