SISTEMI ZA GAŠENJE POŽARA U KUHINJAMA


- U kuhinjama ugostiteljskih objekata koriste se velike količine vruće masti i ulja za pripremu hrane što sa sobom nosi visok rizik od požara. Većina požara u kuhinjama započinje u fritezama, relnama i roštilj pločama sa neispravnim električnim instalacijama. Do zapaljenja masnoća dolazi na temperaturi od 350°C, a što se događa u blizini kuhinjske opreme za pečenje i prženje. Jedna od velikih pretnji ovih požara takođe je i tendencija njihovog brzog širenja.

- Kuhinjski sistemi za zaštitu od požara se koriste za zaštitu različitih aplikacija modernih kuhinja (u restoranima, picerijama, hotelima, poslovnim objektima), počev od skara, friteza, relni, plotni i sl.

- Kao sredstvo za gašenje se koristi vodeni sistem sa malom PH vrednošću (komercijalno ime R-102) koji uspešno gasi požare od masnoće, hladi ugrejane površine, lako i brzo odstranjuje nečistoće tako da odmah može da se nastavi sa radom.

- Tipična primena je u zaštiti: farbara, dizel agregata, transformatora, elektro opreme, silosa, transporta uglja i sl.

- Sredstvo za gašenje se čuva u posebnim bocama sa ventilom. Svaka boca je pod pritiskom i aktivira se preko aktivatora na ventilu. Sistem može da se aktivira ručno i mehanički preko sistema temperaturnih detektora. Posle aktiviranja sredstvo se ispušta preko cevnog sistema i mlaznica direktno u prostor koji se štiti .

- U isto vreme sa aktiviranjem sistema se daje komanda za zatvaranje elektromagnetnog ventila za dovod gasa i uključuje se zvučni alarm.