SISTEMI ZA GAŠENJE POŽARA NOVEC1230


- Sistemi za gašenje požara NOVEC 1230 se koriste za zašitu objekata u kojima je smeštena specifična I skupa oprema gde ne sme biti prekida u poslovanju I oštećenja opreme u slučaju aktiviranja sistema.Pri tome je potrebno efikasno gašenje, brzo delovanje, kako ne bi bilo opasno za ljudei štete po životnu sredinu.

- Ovi sistemi se koriste za zaštitu server soba, telekomunikacione opreme,kontrolnih I komandnih prostorija, banki,arhiva,muzeja,ckvi i sl.

- Sredstvo za gašenje NOVEC 1230, se skladišti u sopstvenim bocama, kada se nalazi u tečnom stanju, kompresovano sa azotom pod pritiskom od 25 bari.Iz boca preko sopstvenog ventila sa elektromagnetnim ili pneumatskim aktiviranjem, preko cevi I mlaznica se spušta u štićeni prostor.Vreme pražnjenja celokupnog sistema je 10 sekundi.Novec 1230 za koncentracije ispod 10 % nema nikakvih štetnih dejstava na ljude , margina između koncentracija potrebnih za gašenje I štetnih koncentracija je veća nego kod drugih gasova.Projektovanje sistema se vrši saglasno standardima čisih sredstava za gašenje požara.U tu svrhu , koristi se odgovarajući softver za dimenzionisanje, uz primenu standard ISO 14520-5:2000E ili NFPA 2001

- Sistem za gašenje požara NOVEC se sastoji od centrale za gašenje, detektora, prekidača za aktiviranje i svetlosno zvučnih signalizatora.

- Aktiviranje sistema može da se vrši:
- automatski, putem centrale, sa dvojnom zavisnošću aktiviranja zona javljanja, kašnjenja i mogućnosti blokiranja gašenja požara
- poluautomatski, pritiskom prekidača za aktiviranja gašenja požara
- ručno, preko ručnog aktivatora, direktno na boci sa gasom

- Boce za NOVEC 1230 su izrađene saglasno sa standardu EC Directive 84/527/EEC. Kapaciteti boca za skladištenje gasa su: 8, 16, 32, 52, 106, 147, 180 l.

- Tipovi mlaznica za ispuštanje NOVEC 1230 su: - stranične 180°C, sa sedam otvora. Maksimalni radijus jedne mlaznice je 9m. - radijalne 180°C, sa osam otvora. Maksimalni radijus jedne mlaznice je 9m. Prečnik otvora se određuje za svaki sistem posebno. Za potrebe velikih količina gasa mogu se koristiti velike boce i kolektor (sabirna cev). Pritom jedna boca je pilot sa električnim aktiviranjem, a ostale se aktiviraju pneumatski.

- Supervizorski kontakti svake boce se koriste za kontrolu pritiska u bocama, kao i presostat za aktiviranje gasa koji je postavljen na izlazu boca na cevima. Svaki sistem ima nalepnice sa oznakama za korišćenje sistema.


 
 

  BOCE


Proizvodi
 
 

OPREMA


Proizvodi
 
 

FITING (Georg Fisher)


Proizvodi
 
 

DRŽAČI CEVI


Proizvodi